Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-27 16:06:02  A_Zolnacz A_Zolnacz

Utworzono artykuł 163054 o nazwie 'Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste163054
user_idpuste1008305
resource_idpuste1841
namepusteZastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków
category_idpuste26319
language_idpuste1
shortpusteNabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków z siedzibą w Warszawie
fullpuste
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków z siedzibą w Warszawie
publishfrompuste2018-09-27 00:00:00
_activepuste1
tagspusteogłoszenia o naborach
slugpustezastepca-dyrektora-ds-ogolnych-instytutu-biotechnologii-i-antybiotykow
2018-09-27 16:06:52  A_Zolnacz A_Zolnacz

Pole full zmieniło wartość z '<div> Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Og&oacute;lnych Instytutu Biotechnologii i Antybiotyk&oacute;w z siedzibą w Warszawie</div> ' na '<div> Nab&oacute;r na stanowisko&nbsp;Zastępcy Dyrektora ds. Og&oacute;lnych Instytutu Biotechnologii i Antybiotyk&oacute;w z siedzibą w Warszawie</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków z siedzibą w Warszawie
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków z siedzibą w Warszawie
2018-09-27 16:06:52  A_Zolnacz A_Zolnacz

Załączono plik 444212

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1718773
user_idpuste1008305
fobject_idpuste444212
resource_idpuste1841
modelpusteArticle
foreign_idpuste163054
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się